Close
Välkommen till KasamDIALOGEN®
 

Genom att använda denna tjänst godkänner du vår Integritetspolicy och användandet av Cookies. För Integritetspolicy, Klicka här >>

KasamDIALOGEN®
lägger en grund för personlig utveckling. Den vägleder individen till en ökad känsla av sammanhang (kasam).

 

Följande tre komponenter samverkar:

Meningsfullhet fungerar som vår drivkraft, där motivation och engagemang kommer in ifrån oss själva.

 

Begriplighet Vi tolkar information, förstår och kan dra slutsatser om orsak och verkan.

 

Hanterbarhet Vi ser möjligheter när det gäller att påverka vår situation och omgivning.