Close

Instruktions- & utbildningsfilmer

Genom att klicka dig vidare på knapparna längre ned så kan du se våra instruktionsfilmer för själva webbverktyget men även utbildningsfilmer som hjälper dig att få till ett bra Salutogent utvecklings/medarbetarsamtal med stöd av KasamDIALOGEN.

 

En introduktion för KasamDIALOGEN kan du se på filmen nedan. Starta gärna där för att sedan gå vidare bland våra filmer.

Introduktion - KasamDIALOGEN

Spela videoklipp

Introduktion - Välkommen!

Välkommen till kasamDIALOGEN®. Vi har två olika vägar till att ta till sig kunskapen kring samtalet och verktyget.

Två olika spår

Administrationen - Instruktionsfilmer

Under denna utbildningsdel visar vi hur adminstratörs- och handledarsidan är uppbyggd och fungerar. Vi går igenom alla funktioner och möjligheter du har med verktyget, tex Hur du lägger in medarbetare i systemet och hur du skickar ut inloggningar mm.

Samtalet - Utbildningsfilmer

Under denna utbildningsdel går vi in på själva utvecklings- och medarbetarsamtalet. Hur kan du tänka kring utvecklings-/medarbetarsamtalet för att få det salutogent. Hur lägger man upp samtalet? Hur börjar man och hur avslutar man och mycket mer.