Close

Stödmaterial & Manual

På denna sida hittar du skrivet stödmaterial som kan hjälpa dig att få till ett bra Salutogent utvecklings/medarbetarsamtal.

Manual & Instruktioner för administratörer/handledare och chefer

Våra instruktionsfilmer hittar du under ”Instruktions- & utbildningsfilmer”, Klicka här >>

hpg-1

Samtalet

För KasamDIALOGEN – Saluogent medarbetarskap, Ladda ned här >>

För KasamDIALOGEN – Saluogent medarbetarskap, Ladda ned här >>

För KasamDIALOGEN – Saluogent medarbetarskap, Ladda ned här >>

KD-Salutogent medarbetarskap, Ladda ned här >>

KD-16, Ladda ned här >>

KD-30, Ladda ned här >>

Våra utbildningsfilmer för att få stöd i sina salutogena utvecklingssamtal hittar du under ”Instruktions- & utbildningsfilmer” Klicka här >>

Litteratur & Utbildning

Boken Salutogent Ledarskap – Vägen mot tillit, mening och känsla av sammanhang av Anders Hanson, Läs mer här >>

 

Boken Salutogent Kultur – Från värdegrund till verksamhetsnytta av Anders Hanson, Läs mer här >>

Det Salutogena medarbetarsamtalet (1/2 – 2 dagar), Läs mer här >>

Salutogent Ledarskapsdag (1 dag), Läs mer här >>

Övrigt

Här hittar du aktuell prislista för våra abonnemang för KasamDIALOGEN – 16, – 30, – Salutogent medarbetarskap och den norska versionen SalutogenDIALOGEN – Salutogent meidarbeidarskap.

Klicka här >>