Close

Utbildningsfilmer

Under denna utbildningsdel går vi in på hur man kan tänka kring det salutogena utvecklingssamtalet/medarbetarsamtalet. Hur lägger man upp samtalet? Hur börjar man och hur avslutar man och mycket mer.

Introduktion - Ett samtal med KasamDIALOGEN som stöd

Spela videoklipp

Introduktion och välkommen!

Översiktlig presentation av kursen.

Grunden - Förhållningssättet

Spela videoklipp

Del 1 - Den salutogena idén!

Här gör Anders Hanson en beskrivning av den salutogena idén och förhållningssättet. Han går även in på Kasam-teorin bakom den salutogena idén.

Spela videoklipp

Del 2 - Det salutogena utvecklings- & medarbetarsamtalet

Peter Lindberg beskriver i denna del hur det salutogena förhållningssättet påverkar medarbetarsamtalet

Upplägg och struktur vid utvecklings-/ medarbetarsamtalet

Spela videoklipp

Film 3 - Inför samtalet!

Betydelsen av förankring och varför vi använder oss av ett salutogent medarbetarsamtal och kasamDIALOGEN. Samt lite om förberedelser inför utskick av inloggningsuppgifter.

Spela videoklipp

Film 4 - Samtalet

Hur går själva samtalet till med KasamDIALOGEN som stöd. Genomgång av struktur och tankar kring samtalet med hjälp av PTMH-samtalet. Det blir lätt att göra rätt.

Spela videoklipp

Film 5 - Efter samtalet

Tips och tankar som visar på möjligheter med slutsidan i sammanställningen (Tankar framåt) och möjlighet att lägga in fler korta samtal i årshjulet.

Upplägg för en gruppworkshop med en gruppsammanställning

Spela videoklipp

Film 6 - Workshop med gruppsammanställning

Att använda sig av KasamDIALOGENS gruppsammanställning i en workshop med arbetsgruppen. Hur lägger du upp och strukturerar en sådan med din arbetsgrupp.

Avslutning

Spela videoklipp

Film 7 - Avslutning och tankar framåt

Avslutningstankar och vad du kan göra framöver.